Let's Talk

Mogadishu Airport / Somali

  • Proje m² : 3.000 m² Kapaklı Cephe – 4.000 m² Kompoze
  • Kullanılan Sistem: Kapaklı Cephe Sistemi – Kompoze Levha Kaplama